Điều khoản của Shop
sản phẩm của shop đúng với đã đăng ký về sản phẩm mẫu mã cũng như chất lương .kích thước . như thông tin đã ghi trên sản phẩm mong được sự ủng hộ của quý khách trân trọng cám ơn